Cheats voor Force 21PC  
Cheat mode:
Druk tijdens het spelen op de [Enter]-toets, typ dan een van onderstaande codes in.
Na het intypen van de code weer de [Enter]-toets gebruiken om de cheat te activeren.
Code        Effect
Amazon      : verwijder alle bomen.
Ambb       : verander de blauwe kleur.
Ambg       : verander de gele kleur.
Ambr       : verander de rode kleur.
Avatar      : toon een kader rond alle units.
Cameraheight X  : verander de hoogte van de camera naar het getal X.
Centermass    : centreer de camera op de geselecteerde unit.
Chessmatch    : 100% radar.
Chilllock     : bevries alle voertuigen.
Commanders    : schakel de commanders effecten uit.
Dirb X      : verander de blauwe lichtinval naar getal X.
Dirg X      : verander de gele lichtinval naar getal X.
Exit       : ga naar windows.
Fps        : framerate.
Gameoverman    : directe overwinning.
Grid       : toon grid van het terrein.
Hasselhoff    : je geeft het spel op.
Hurt       : beschadig het dichtste voertuig.
Id        : identificeer geselecteerde voertuig.
Ispy       : mist verwijderen.
Killenemy     : dood alle vijanden *.
Londen      : wolken verwijderen.
Neon       : markeer alle tanks met gele driehoeken.
Novictory     : schakel de victory check uit.
Polytheism    : God mode (onkwetsbaar).
Scalemodel : schaal alle modellen naar X%.
Scalespeed X   : verander de snelheid van de units naar getal X.
Scaleturn X    : verander de draaisnelheid van de units naar getal X.
Seattle      : horizon uitschakelen.
Stratperspective : verander de view.
Targetlist    : toon een lijst van de doelen.
*. Tanks zullen beschadigen, en niet onmiddelijk vernietigen.
Heraal deze code om meer eenheden te doden.

Beoordelingnog niet  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties