Cheats voor Epic SilverballPC  
Cheat mode:
Druk tijdens het spelen op een van de onderstaande functieknoppen om de corresponderende cheat teactiveren.
Effect              Code
Extra bal op de tafel      : [Esc] + [B] + [N]
Open sound en grafiek level   : [Esc] + [F9] + [N]
Bal controlle met de cursor keys: [Esc] + [J] + [N]
Bewaar scherm naar "screen.pcx" : [Esc] + [F1] + [F10]
Stoot de tafel         : [Space] 
Vastzetten linker flipper    : Z
Vastzetten linker flipper    : <
Vastzetten rechter flipper   : X
Vastzetten rechter flipper   : >

Beoordelingnog niet  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties