Cheats voor Enter the MatrixPC  
Hacking the Matrix:
> OHS NAPIER-T1 Personal Computer 1999
> ROM BIOS LOADED v8.19 - rev 3.
> RAM CRC check: (000000h)
> Drive - Serial: D45855 - DETECTED
> INPUT SYSTEM - DETECTED
> Booting.
> Ports SECURE: [TAPS: 00]
> Encryption: [ENABLED - 256 BIT]
> Virus Scan - `*CHECKING*'
> SCAN
> Scan PASSED.
> WARNING - Virus Definition Database: ERROR 421
> Update needed.
> System Clean.
> Logging into Drive A:

A:/> Welkom, medestrijders van Zion, bij de hackersgids voor Enter The Matrix.
Het hacksysteem in Enter The Matrix geeft je toegang tot de wereld van de machines, wat je in staat steld de Matrix te wijzigen en te gebruiken.
Op een manier die doet denken aan de goeie ouwe tijd van de tekstadventures onthult het hacksysteem interessante details over je bemanningsleden, de constructie van de Matrix en je missie.
Bovendien is dit de plek waar je wapenopslagplaatsen kunt droppen, geheimen ontdekt en prestatie verbeterende cheats activeert, die je dat kleine beetje voordeel geven op je vijanden.
Let terwijl je hackt vooral goed op alle communicatie, zowel in de vorm van audio- als tekstboodschappen.
Belangrijke wachtwoorden en andere nuttige voorwerpen kunnen ongemerkt over het scherm rollen als je even niet scherp bent.

Opstarten:
A:/> Je kunt pas gaan hacken als je een opgeslagen game hebt.
Start een nieuw spel met Ghost of Niobe en sla dit op je geheugenkaart of harddisk op.
Verlaat het spel en ga nar het hacksysteem via de optie in het hoofdmenu.
Al je vorderingen in het hacksysteem zullen direct worden bewaard in het opgeslagen spel, en alles wat je vindt of verdient wordt ook meteen opgenomen in de gesavede game.
Je kunt een aparte hacksessie starten voor elk van je andere opgeslagen games.

A:/> Pas op! Hacken wordt niet op prijs gesteld in de Matrix.
Blijf dus scherp: je wilt echt niet betrapt worden en agenten zijn overal.

Inpluggen:
A:/> Direct na het opstarten van de OHS NAPIER-T1 Personal Computer word je gevraagd om op een willekeurige knop te drukken om te starten, waarna de opdrachtregel A:\> verschijnt.
Deze opdrachtregel is, net als in het oude DOS-besturingssysteem, de plek waar je al je commando's invoert.
Twee commando's staan al genoemd in de lijst links op het scherm: HELP en EXIT.
Gebruik het commando EXIT als je er helemaal niets meer van begrijpt en terug wilt keren naar je eigen wereld.
Hiermee kom je terug in het hoofdmenu.

A:/> Om te beginnen met graven in het hacksysteem, kun je ofwel HELP typen, of HELP selecteren in de commandolijst en op ENTER drukken (door een commando te selecteren in de commandolijst wordt deze in de opdrachtregel geplaatst, erg belangrijk voor later in het systeem).
De volgende tekst verschijnt:

Help: To show usage for any known system command.
Usage: HELP
Example: HELP DIR

A:/> Als je een verkeerd commando intikt, verschijnt de volgende tekst: Command Invalid.
Probeer het nog eens.

A:/> Als je nieuwe commando's ontdekt, worden deze automatisch toegevoegd aan de commandolijst, zodat je ze gemakkelijk kunt selecteren en gebruiken...

A:/> Volg de instructies op het scherm en tik HELP DIR (of ga naar de commandolijst en selecteer HELP en tik DIR) en druk op de ENTER-toets.
Het DIR-commando is nu toegevoegd aan de commandolijst links en de volgende regels verschijnen:

DIR: Displays list of files and folders at destination.
Usage: DIR <folder> or <drive name>
Example: DIR A: or DIR A:/TOOLS

A:/> Volge de instructies op het scherm en tik dus DIR A: (of selecteer DIR in de commandolijst en selecteer de A:)
Druk op de ENTER-toets en de volgende regels verschijnen:

DIRECTORY OF A:
SYSTEM
TOOLS
TEXT

A:/> Probeer nu DIR A:\TOOLS.
De volgende tekst verschijnt:

DIRECTORY OF A:\TOOLS
VIBRATE.EXE
EJECT.EXE
BEEP.EXE
CHEAT.EXE

A:/TOOLS> Laten we beginnen met de nieuwe commando's uit de TOOLS-directory.
Tik VIBRATE op de opdrachtregel en druk op de ENTER-toets.
De volgende tekst verschijnt:

VIBRATE: Vibrates Controller.
Usage: VIBRATE <frequency range from 1 - 100>
Example: VIBRATE 25

A:/TOOLS> Het VIBRATE-commando laat je controller trillen met verschillende frequenties, totdat het commando gestopt wordt.

A:/TOOLS> Het EJECT-commando opent en sluit de disclade van de PC.
Tik EJECT en druk op de ENTER-toets.
De disclade moet nu open gaan.
Het EJECT-commando wordt toegevoegd aan de commandolijst.

A:/TOOLS> Met het BEEP-commando kun je een serie muzieknoten spelen.
Het BEEP-systeem is een standaard do-re-mi-systeem, met 1-2-3 in plaats van do-re-mi.
Als je een spatie of drie tussen de cijfers plaatst, fungeert dit als een soort pauze.
BEEP 1 2 3 speelt dus do-re-mi in een langzamer tempo.
Probeer eens BEEP 624624175456132.
Klinkt bekend?

A:/TOOLS> Het CHEAT-commando laat je een cheatcode invoeren om je te helpen bij je missie.
Het gebruik van dit commando is geheim, net als de codes die je nodig hebt.
Maar ik verklap ze natuurlijk graag aan je:

Onbeperkte munitie: 1DDF2556
Alle wapens: 0034AFFF
Onzichtbaarheid (1): FFFFFFF1
Onbeperkte Focus: 69E5D9E4
Onbeperkte gezondheid: 7F4DF451
Multiplayer: D5C55D1E
Snelle logo's: 7867F443
Construct: 13D2C77F
Sparks' Construct in training mode: 13D2C77F
Terugbrengen snelle focus (2): FFF0020A
Turbo mode (2): FF00001A
Vijanden kunnen je niet horen (2): 4516DF45

(1). Als deze code mogelijk is gemaakt bij de start van het level na de helicopter Boss, de twee mannen kunnen je niet zien en het hek zal niet open zijn.
Je bent niet in staat om de missie te voltooien.
(2). Deze codes zijn als onnauwkeurig gemeld.

Hint: Vind cheat codes:
Elke highway teken/bord je ziet in de highway level is een cheat voor het spel.

Hint: Cheat waarschuwing:
Wanneer verscheidende cheats gebruikt worden, inclusief "Onberkte Focus", "Onbeperkte gezonheid", "Onbeperkte munitie", en "Maximuum vuurkracht", zal het spel een granaat of bom plaatsen onmiddelijk waar je begint in het level (alleen op sommige levels).
Het dood je niet, maar het leg je er wel een tijdje down.
Bijvoorbeeld, op het "Agent On Board" level, zal je buiten starten behalve Axel.
Als een van deze cheats is mogelijk gemaakt, zal de bom Axel opblazen en jij zal sterven, einde het spel.
Je moet dit level spelen zonder cheats in volgorde om het te voltooien.
De manier om weg te komen van de bom is te rennen voordat het explodeer.

Mogelijk gemaakte cheats kunnen ook andere ongewenste effecten in het spel veroorzaken.
Bijvoorbeeld, Tijdens bevechten Agent On Board en probeer hem tegen de vlakte te slaan, zal hij een MP5 dragen inplaats van onbewapend te zijn.

Wanneer de codes gebruikt worden zoals "Onbeperkte munitie" op het Catching A Plane level, wanneer het laatste onderbreking animatie wordt geladen zal het spel kunnen stoppen.

Gebruik van de "Onbeperkte munitie" code op het Water Way level zal je verhinderen de zaklantaarn te krijgen.

Het mogelijk maken van te veel codes in het Airport level kan het spel aan het spel doen vastlopen.
Wanneer je dicht bij het einde bent van het level, zal een laadscherm verschijnen en in zwart veranderen.
Je zal het spel moeten vernieuwen om verder te kunnen spelen.

Opmerking:
A:/TOOLS> Sparks' Training Construct bevat vier mini-games: Swat Storm, Drop-a-Cop, Brawl en Swat Throw.
Construct verschijnt in het Load Level-menu.

Dieper naar binnen:
A:/> Selecteer DIR in de commandolijst.
Kies onder Parameters A:\SYSTEM en de volgende tekst verschijnt:

DIRECTORY OF A:\SYSTEM
REBOOT.EXE
HELP.EXE
CLS.EXE
LOGIN.EXE
DIR.EXE
EXIT.EXE
READ.EXE
ECHO.EXE

A:/SYSTEM> ECHO herhaalt in feite hetgeen je tikt.
Als je dus tikt ECHO Ga weg, dan wordt Ga weg op de volgende regel afgebeeld, enz.
De volgende tekst verschijnt na het tikken van ECHO:

ECHO: To print a string of characters.
Usage: ECHO <text>
Example: ECHO HELLO WORLD

A:/SYSTEM> Het READ-commando laat je elk tekstdocument lezen dat je kent.
De actuele tekstdocumenten zijn te vinden in een A:\TEXT.
Selecteer het READ-commando in de commandolijst.
Belangrijke informatie die je helpt te navigeren in het hacksysteem verschijnt in de beschikbare boodschappen die je kunt lezen in het hackspel.
Bedenk dat veel van deze boodschappen stukjes informatie bevatten die vitaal belang zijn voor het hacken!

A:/SYSTEM> Tijd voor het echte werk.
Tik LOGIN.
Er zijn nu twee mogelijkheden.
Elke optie heeft je toegang tot de B:-drive.
Als je FREEMIND of COWBOYCURTIS tikt, kun je een aantal boodschappen horen van Morpheus.
Als je GUEST tikt, krijg je snel toegang tot de B:-drive.

B:/> Vanaf hier hebben we toegang tot veel nieuwe bestanden en kunnen we nieuwe mappen verkennen.
Ga naar de commandolijst en selecteer DIR, en dan B:.
De volgende tekst verschijnt:

DIRECTORY OF B:
ID
GUNS
FMV
MAPS
CARS
TOOLS

B:/> De mappen in B: bieden meer mogelijkheden: achtergrondinformatie en de mogelijkheid informatie te bekijken over je wapens, bemanning en missielocaties.
We zijn vooral geÔnteresseerd in de TOOLS-map, want hierin bevinden zich de commando's die ons de andere mappen laten gebruiken.
Selecteer B: in de commandlijst, dan \TOOLS en deze tekst verschijnt:

Tools directory is binary encrypted.
Enter 5 digit acces code: (Q to quit)

B:/> Dit is een binaire puzzel met vijf cijfers, eigenlijk net zoiets als het spel Mastermind.
Tik 11111 en bekijk hoeveel cijfers je goed hebt (als er bijvoorbeeld drie cijfers goed zijn, weet je dat er ergens in de code drie enen staan).
Verander de plaatsen van de enen en nullen en bekijk het resultaat, net zolang tot je de code hebt gekraakt.
De code is elke keer anders; je moet dus elke keer een nieuwe puzzel oplossen als je dit punt in het hacksysteem bereikt.
Wees niet bang - er zijn maar 32 mogelijke combinaties!
Hieronder kun je een lijst vinden van mogelijk binary codes.
00000
00001
00011
00111
01111
11111
10000
11000
11100
11110
11111
10101
01010
01000
00100
00010
01100
00110
01110
Als je de puzzel hebt opgelost, heb je de TOOLS-map geopend.

DIRECTORY OF B:\TOOLS
VIEW.EXE
VIRTUAL.EXE
TRACEKILL.EXE
DROP.EXE
PLAY.EXE
DECODE.EXE

B:/TOOLS> Het VIEW-commando wordt gebruikt om afbeeldingen te bekijken in de ID-, GUNS-, MAPS- en CARS-directories.

B:/TOOLS> Hopelijk hoeven we het TRACEKILL-commando niet te gebruiken, maar de naam geeft al aan dat het alle sporen naar je computer wist.

B:/TOOLS> Het DROP-commando laat je binnendringen in de Matrix en je geheime wapenopslagplaatsen voor jezelf creŽren op belangrijke punten in je missies.
Tik DROP om dit commando te gebruiken en de volgende tekst verschijnt:

DROP: To force a weapon drop inside the Matrix.
Usage: DROP
Example: DROP B1AXXF2

Tik die laatste tekst maar eens en dit verschijnt als resultaat:

Dropping weapon cache...
See B:\MAPS\B1PO.IMG for location.

Met behulp van het VIEW-commando in de MAPS- sectie kunnen we zien waar elke wapenopslagplaats zich bevindt in de levels.
Hoe verder je komt in het spel, hoe meer wapenlocaties beschikbaar worden.
Op die manier kun je levels nogmaals spelen, inclusief je extra wapenarsenaal.
We hebben de codes voor de verschillende opslagplaatsen voor je gedownload.

JXTRR10ERS Sewers
PNSRZ10 North Concourse (Airport ghost)
RKHMS10 Airport Tunnel (Airport niobe)
JDZMT10 2nd Floor West (Chateau niobe)
ZKHBD10 Courtyard (Chateau ghost)
RHFTQ10 Skyscraper
ZSZQH10 Warehouse (Chinatown)
JDHQL10 Transformer Field (power plant)
B1AXXF2 2nd Floor PO Boxes (Postoffice)

B:/TOOLS> Met het PLAY-commando kun je belangrijke filmpjes afspelen die je tijdens het spelen bent tegengekomen.
Kijk in de FMV-map in de B:-directory om te zien welke filmpjes je al verdiend hebt.
Filmpjes worden beschikbaar zodra je ze tijdens het spelen bekeken hebt.

B:/TOOLS> Tijd om nog meer te ontdekken.
Tik VIRTUAL en de volgende tekst verschijnt:

Virtual Drive - SECURITY CHECK
Enter password:

Je hebt het wachtwoord voor de test al gezien in voorgaande berichten.
Voer het password THISISNOTREAL in.
Een succesvolle login wordt gevolgd door een visuele plaatjestest.
Draai de tegels om om het uiteindelijk antwoord te creŽren.
Pas op - als je het verkeerde antwoord activeert, start een opsporingsactie.
Gebruik in dat geval het TRACEKILL-commando om niet ontdekt te worden.
Als je het goede antwoord creŽrt, word je verwelkomd door een bekende stem en de volgende boodschap:

V: is now accessible

V:/> Ga naar DIR, kies dan V: en de volgende tekst verschijnt:

DIRECTOTY OF V:
TOOLS
ROOT

V:/TOOLS> We hebben alleen toegang tot de TOOLS-directory.
Gebruik het DIR-commando op \TOOLS en je krijgt de volgende tekst:

DIRECTORY OF V:\TOOLS
ROOTSEARCH.EXE
DIAL.EXE

V:/TOOLS> Gebruik het ROOTSEARCH-commando om toegang te krijgen tot je e-mail en het PORTKEY-commando.
Als je het MAIL-commando gebruikt, wordt er om een password gevraagd.
Voer als wachtwoord in THISISNOTREAL en je krijgt een lijst met telefoonnummers.
001-949-555-0112
001-714-555-0187
001-213-555-0142
001-310-555-0111
001-949-555-0101
Gebruik het DIAL-commando om de nummers te bellen.
De eerste twee leveren niets op, maar het derde nummer laat je een boodschap horen van Morpheus.
Het vierde nummer levert je een boodschap op van Trinity, die je de code 942 geeft.
Een leuk extraatje: bel ook eens 001-949-555-0101.
Gebruik vervolgens het PORTKEY-commando, gevolgd door de code 942, die je van Trinity kreeg.
Je kunt nu even met haar praten, waarna ze je het CRACK-commando geeft.
Gebruik dit commando, gevolgd door 8RAM (met een spate ertussen, dus CRACK 8RAM) om toegang te krijgen tot je RAM-drive.
Op deze drive vind je alle geheimen waar je al zo lang naar op zoek bent.

RAM:/> Kijk onder Trinity en je vindt het TRAINING-commando.
Je kunt nu, als je het spel tenminste al met een van de personages hebt uitgespeeld, het SWORD-bestand gebruiken om de game nogmaals te spelen, maar dan met een zwaard.
Dit wapen blijft helaas slechts beschikbaar totdat je de PC reset.
Het HANDSHAKE-commando laat je met Sparks praten op de Logo's.
Volg zijn aanwijzingen en je ontvangt het EMP-commando.
Hiermee kun je de Logo's redden.
Als Sparks is uitgelachen, opent hij de multiplayer mode en de trainingsoptie.
Uiteindelijk geeft hij je ook nog een boodschap van Neo en dan...

**COMMUNICATIONS TERMINATED**
**SYSTEM LOGGED OFF**


Hint: Airport level: Vernietig kogelvrij glas:
Wanneer je in de val bent gelopen in de kamer met het kogelvrije glas, gebruik ťťn van je granaten.
Gooi de granaat ren dan achter de muur.
Het zal het glas vernietigen.

Hint: Answer The Phone level: Zwakke Agent:
Het is mogelijk de Agent die door het plafond komt naar de dood te slaan.
Maak de "Onbeperkte gezondheid" en "Onbeperkte Focus" codes mogelijk en het zal werken.
Opmerking: Het zal wel wat tijd kosten.

Hint: The Bowels level: Dood Agent:
Wanneer je speelt als Niobie en wordt nagejaagd door de Agent, ga naar een van de pilaren met de gastanks.
Wacht op de Agent, schiet erdan op als hij er voorbij ren.
Als de timing juist is, zal het exploderen en hij zal sterven.
Je heb zelf de mogelijkheid om zijn lichaam te zien.
Je zal, hoe dan ook, hem op bij de ladder zien aan het einde van het level.

Speel als Niobie en je zal starten in een kamer waar een Agent je beschiet.
Negeer de "Don't fight, run" boodschap.
Inplaats van, je MPS gun te nemen (kan je een pistool gebruiken).
Beschiet hem en hij zal je kogels ontwijken.
Laat hem heel de weg naar links of rechts ontwijken.
Op dat moment, schiet op het exploderende vat/ton.
Het zal hem doden, en kan je zijn gun oppakken.

Hint: Concourse level: Flash bangs:
Bij het begin van het level als je voor het eerst het terminaal ingaat, ga vooruit en twee burgers zullen uit een deur komen rennen en een politieagent zal uit een hek/uitgang komen rennen.
Als je de politieagent laat ontsnappen, zal hij zichzelf achter een hek doden.
Dood hem voordat hij dat doet en een boks met vijf flash bangs zal verschijnen.
Loop erover om het te verzamelen.

Hint: Hard Line Pursuit level: Dood Agent:
Bij het punt waar je de granaatwerper hebt gevonden nadat de telefoon is vernietig, vind een klif waar je dood kan gaan als je eraf valt.
Leid een Agent naar de klif.
Ga met je rug naar de klif staan.
Eenmaal de agent een armlengte van je verwijderd is, Matrix spring over zijn hoofd en ren een stukje weg.
Draai dan om en neem de granaatwerper.
Richt naar zijn voetem en blaas hem van de klif af, bespaar hiermee munitie.
Je kan hem ook proberen hem eraf te trappen.

Hint: Monorail level: Speel met de "Onzichtbaarheid" code:
Ga naar het hek waar de twee mannen zijn neergepind door SWATs.
Ga first person mode in en trek alle SWATs eruit.
De twee mannen zullen zeggen, "We owe you a lot Ghost?Niobe", en de ander/jij zullen het hek openen.
Je kan nu de missie succesvol voltooien.

Hint: Tea House level: Korte weg:
Wanneer je bij het Tea House bent, verlies het gevecht en je zal naar het eind gaan.
Je niet gestopt worden door de Agents en ongeveer vier stages missen.

Hint: Unexpected Arrival level: Layout:
Wanneer je het level start, dood alle bewakers.
Kijk dan naar de afbeelding op de ezel.
Het laat je een layout zien van dit onderdeel van de postkantoor.
De rode X ben jij, de groene pijl is een vorkheftruck, de groene X's zijn vijanden, en de rode O met een lijn erdoor is de plaats met de rookgranaat.

Hint: Vertigo level: Dood Agents:
Er is maar een manier om de Agents te doden.
Maak de "Maximuum vuurkracht" code mogelijk en neem de granaatwerper.
Beschiet de Agents drie of vier keer en ze zullen sterven.

BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties