Cheats voor Elvira: Mistress of the DarkPC  
Continue game:
Nadat je sterft en je hoofd verschijnt, gooi het spel diskette eruit en selecteer "Yes" wanneer je aangemoedigd wordt om nogeens te spelen.
Het spek zal herstarten waar je bent gebleven.
Opmerking: Je leven punten zullen nul zijn.

Beoordelingnog niet  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties