Cheats voor Duke Nukem 3DPC  
Cheat mode:
Zet het spel eerst op "Pauze" en type de volgende codes in.
Opmerking: Deze codes zijn niet mogelijk in multi-player mode.
dnkroz          : God mode en onbeperkte jet pack.
dncornholio       : Onsterfelijk.
dnstuff         : Alle wapens en Spullen.
dninventory       : Alle inventaris.
dnitems         : Maximuum armor, alle sleutels, items.
dnhyper         : Super sterk.
dnweapons        : Alle wapens en Ammo.
dnkeys          : Alle Sleutels.
dnskill : Verandert de moeilijkheidsgraad.
dndebug         : Toon debug informatie.
dntodd          : Toon boodschappen.
dnunlock         : Opent alle deuren.
dnmonsters        : Schakelt de monsters uit.
dnclip          : Hiermee kan je door muren lopen.
dnshowmap        : Laat je de hele map zien.
dncashman        : spuit geld als je op de SPATIE drukt.
dncoords         : Toon coordinaten.
dnview          : Nu zie je Duke voor je.
dnscotty         : Level keuze *
dnbeta          : Geeft als bericht: Pirates suck.
dncosmo         : Geeft als bericht: Registreer Cosmo today.
dnallen         : Geeft als bericht: Buy Major Stryker.
dngodly         : God mode aan.
dnungodly        : God mode uit.
dnrate          : toon framerate twee cijfers linksboven.
dnending         : voltooi episode.

* Voorbeeld level keuze dnscotty309 voor episode 3 level 9.
"Damn I'm Good" moeilijkheid niveau God mode:
Begin een nieuw spel in de "Come Get Some" moeilijkheidsgraad.
Maak de God mode cheat code mogelijk en begin een nieuw spel onder "Damn I'm Good" moeilijkheidsgraad.

Hint: Meer guns bij eindbaas:
Als je de jet pack bezit, vlieg omhoog en vernietig de beer luchtschip.
Guns en gezondheid zullen op de grond verspreiden, dit veroorlooft de eindbaas makkelijker te doden.
Opmerking: Een van de beste wapens om tegenover hem te gebruiken is de Devastater.

BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties