Cheats voor DragonstrikePC  
Hint: Knightly orders en dragons:
Wanneer je de optie geeft voor wijziging Knightly Orders, zal je items moeten opgeven.
Je moet alleen één optegeven voor Order Of The Sword, maar je moet er drie opgeven om de Order of The Rose binnen te gaan.
En iedere keer je een nieuw order binnen gaat, kan je een betere gekleurde dragon krijgen.

Bronze Dragons hebben Lighting zoals hun primaire adem, en een Cloud of Repulsion dat dwingt de vijandelijke monster te vertrekken.
Silver Dragond vuren Cold Cones, met een secondaire van Paralytic Gas, dat zorgt dat de vijandelijke dragon hoogte verliest.
Gold Dragons hebben een primair van Fire, en een secondaire van Chlorine Gas, welke gewoon schade veroorzaakt.

Alle Gas wapens zijn erg langzaam en hebben een extreem kort bereik.

Red Dragons zijn onschendbaar met vuur, White zijn onschenbaar met Cold, Green zijn onschendbaar met Gas, Black zijn onschendbaar met Acid, Blues onschendbaar met Lightning en Death Dragons zijn onschendbaar met allen.
Alle van deze dragons gebruiken hetzelfde soort adem, wat betreft waar ze immuun voor zijn.

Beoordelingnog niet  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties