Cheats voor Doom 2: Hell On EarthPC  
Cheat mode:
Voer tijdens het spelen een van de volgende codes in.
Code    Effect
iddqd   : Onkwetsbaar.
idkfa   : Alle wapens, sleutels en ammunitie + armor.
idfa   : Alle wapens en ammunitie (geen sleutels) + armor.
idbeholds : Super vuist (30 sec).
idbeholdv : Onkwetsbaar (30 sec).
idbeholdi : Onzichtbaar (30 sec).
idbeholda : Volledige automap.
idbeholdr : Stralingpak (30 sec).
idbeholdl : Alle sectors verlicht (30 sec).
idspispopd: Loop door muren.
idclip  : Loop door alles heen.
idchoppers: Kettingzaag.
idclev  : Level keuze <level nummer 01-32>.
iddt   : Volledige mapna 2x ingevoerd zie je alle monsters.
idmypos  : Toon coordinaten.
idmus   : Verander muziek naar opgegeven level <level nummer 01-32>.
fhhall  : Dood alle vijanden in level.
fhshh   : Onzichtbaar voor vijanden tot aanval.
Network cheat mode:
Houd [Alt] vast en voer iddtiddtiddtiddt in map mode.

Deathmatch cheat mode:
Voer t in de map om talk mode in te gaan.
Houd [Alt] vast en voer iddt verscheidende keren in.
Dit vertoon de volledige map.
Herhaal deze code om alle items te tonen.
Herhaal deze code nogmaals om terug te keren naar de normale map.

Permanent turbo:
Start het spel me de doom2 -turbo 250 command line om je speler in turbo te krijgen voor de volledige spel.

Wolfenstein:
Voer tijdens het spelen idclev32 of idclev31 in om het spel in een totaal nieuw level te herstarten.
Wanneer je een van deze levels voltooid zal je altijd starten op het level buitenwijk en Doom 2 game voortzetten.

Hint: Romero's hoofd:
In de eind level, voer jeidclip in om de "Walk through walls (loop door muren)" code mogelijk te maken.
Ga door de muur met de duivelshoofd erop.
Je zal dan de eindbaas zien met de hoofd van John Romero, de co-creator van de Doom series.

Hint: Achteruit geluid:
Als je de challenge mode met de eindbaas achteruit speelt, zal je hem horen zeggen "To win the game you must kill me, John Romero".

BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties