Cheats voor DX-Ball 2PC  
Cheat mode:
Voer tijdens het spelen eureka in.
Muziek is te horen als de code juist is.
Druk dan op een van de volgende toetsen.
Effect                  Toets
Ga naar het volgende board       : Rechts
Keer terug naar het vorige board    : Links
Ga naar het laatse board in set    : Onder
Keer terug naar het eerste board in set: Boven
Pauzeer het spel            : P
MIDI muziek              : F5
Muziek uit               : F6
Power-up                : Willekeurige toets.

BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties