Cheats voor Civilization 4PC  
Cheat mode:
Opmerking: Deze procedure betrekt een game file bewerking; maak eerst een backup copy van het bestand voordat je verder gaat.
Gebruik een tekstverwerker om het "civ4config" bestand te bewerken in de game map.
Verander de "CheatCode = 0" lijn naar "CheatCode = chipotle", en save het.
Druk dan tijdens het spelen op ~ (tilde) om het console venster te openen.
Voer een van de volgende codes in.
Effect                            Code 
Toon alle console venster codes              : help
Stop muziek                        : Sound.noMusic
Herlaad audio scripts                   : Sound.reload
Stop Soundscape van spelen                 : Sound.stopSoundScape
Speel geluid - AS2D, AS3D, ASSS              : Sound.play string <filenaam>
Verborgen attachables                   : Graphics.HideAttachables
Force light update op alle entities            : Graphics.ForceLightingUpdate
Herbouw terrein en verlichting               : Graphics.ReBuildTerrain
Zet Hill scale                       : Graphics.SetHillScale <floating nr>
Zet Peak scale                       : Graphics.SetPeakScale <floating nr>
Zet water peil hoogte                   : Graphics.setWaterHeight <floating nr>
Zet render diepte voor quad tree              : Graphics.quadTreeDepth <gehele getal>
Toggle water                        : Graphics.toggleWater
Openbaar terrein                      : Graphics.displayTerrain bool bOn
Toggle grids                        : Graphics.toggleGridMode
Dump texture palette                    : Graphics.showTexturePalette
Zet texturing                       : Graphics.setTextureMode bool bOn
Zet wireframe                       : Graphics.setWireframe bool bOn
Morph de globeview tel tijden               : Profile.morphGlobe <gehele getal>
Herbouw stad opgeven hoeveelheid keren           : Profile.rebuildCity <x coordinatie>, <y coordinatie>, <gehele getal>
Herbouw plot opgeven hoeveelheid keren           : Profile.rebuildPlot <x coordinatie>, <y coordinatie>, <gehele getal>
Dump animatii informatie naar debugging venster      : Profile.dumpAnimLog
Zet minimuum tijd naar capture spikes; 
 zet naar 0 om spikelock uit te zetten           : Profile.setSpikeThreshold <milliseconde>
Dump console command history                : Console.History
Schrijft HTML documentatie voor het juiste console commands: Console.CreateDocumentation <filenaam>
Wis de console                       : Console.Clear
Toon juiste logging status                 : Log.status
Toggle logging                       : Log.toggle
Wis het log file                      : Log.clear
Wegvegen eenheden en steden van map            : Map.empty
Vul map met eenheden en steden voor performance testing  : Map.fill
Replot Goodies                       : Map.generateGoodies
Replot Bonuses                       : Map.generateBonuses
Replot Features                      : Map.generateFeatures
Replot Rivers                       : Map.generateRivers
Erase Rivers, Features, Bonuses en Goodies         : Map.eraseGameElements
Herplaats Rivers, Features, Bonuses en Goodie       : Map.replaceGameElements
Verander de actieve landschap info             : Map.setActiveLandscapeID <landschap nr>
Erase alle plots                      : Map.erasePlots
Herlaad Game Text xml files                : Xml.reloadGameText
Herlaad Civ4TerrainSettings.xml              : Xml.reloadLandscapeInfo
Herlaad Civ4ArtDefines.xml                 : Xml.reloadArtDefines
Dwin AI te spelen voor opgegeven hoeveelheid beurten    : Game.AIPlay <gehele getal>
Maak sequences associated met de geselcteerde eenheid   : Game.createSelectedUnitKFs
Vrije sequences associated met de geselcteerde eenheid   : Game.freeSelectedUnitKFs
Save WorldBuilder save description file          : Game.saveWorldBuilderSave <filenaam>
Toggle Animation Test Tool                 : Game.toggleAnimationTest
Toon GFC directory kieser                 : Game.gfcDirChooser
Toon GFC file dlg venster                 : Game.gfcfiledlg
Toon GFC test popup                    : Game.testGFC <integer>
Toon test popup                      : Game.testFont bool bEnable
Toon de Python test popup                 : Game.testPythonPopup
Toon test popup                      : Game.testPopup
Scroll naar onderen                    : Game.scrollBottom
Scroll naar boven                     : Game.scrollTop
Opruimen de listbox onder                 : Game.clear
Open de help popup                     : Game.helpScreen
Toggle debug mode                     : Game.toggleDebugMode
Debugging                         : Game.showWBPalette bool bCreate
Bereken md5 controletotaal voor de directory tree specified: App.calcFolderChechsum <directory>
Zet debugging waarde                    : App.setMooseDbg2 <gehele getal>
Zet debugging waarde                    : App.setMooseDbg1 <gehele getal>
TGA volledige scherm schot in .ScreenShot directory; 
         vereist "AllowScreenShots=1" in ini.   : App.takeFullScreenShot
TGA scherm schot in .ScreenShot directory; 
   vereist "AllowScreenShots=1" in ini.         : App.takeScreenShot
Zet maximuum frame rate; 0 om uit te zetten        : App.setMaxFrameRate <floating nr>
Update existing waarde in het ini file           : App.setIniFile <group key>, <key>, <value>
Crash game                         : App.crash
Terugkeren naar de application link tijd          : App.getBuildTime
Test player unit iteration                 : Player.testUnitIter <gehele getal>
Verander spelers goud; 0 is actieve speler         : Player.changeGold <player nr>, <gold>
Zet spelers goud; 0 is actieve speler           : Player.setGold <player nr>, <gold>

Debug mode commands:
Gebruik de volgende kommando's na het mogelijk maken van de Game.toggleDebugMode code.

Effect                     kommando
World editor                 : Ctrl+W
Verminder aangegeven eenheden strength met 0.2: Shift+[
Vergroot aangegeven eenheden strength met 0.2 : Shift+]
Vergroot goud met 1000            : Ctrl+4
Display debug menu              : Ctrl+D
Insert unit/city               : Ctrl+Shift+ Linker Mouse Button
Vergroot highlighted city's populatie met 1  : Shift+Plus
Vergroot highlighted city's cultuur met 10  : Ctrl+Plus
meteen productie voltooid voor aangegeven stad: Plus
Level up aangegeven unit           : Ctrl+Plus
City editor:
Licht een stad op, druk dan op Ctrl+Alt+Linker Mouse Button.

BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties