Cheats voor Carmageddon TDR 2000PC  
Cheat mode:
Opmerking: Let op de kleine en hoofd-letters.
Druk op [~] (tilde) en typ hereComesTrouble in om de cheat mode mogelijk te maken.
Druk dan weer op [~] en voer een van de volgende codes in.
Effect                    Code
Extra $10,000               : cash
Level keuze                : openLevelsGuv
Onkwetsbaar                : invincible
Verander naar ander wagen type       : setCar <wagen naam>
Spawn AI wagen               : makeai <wagen naam>
AI uit                   : ai off
AI aan                   : ai on
Voetgangers uit              : peds off
Voetgangers aan              : peds on
Toon versie nummer             : version
Text adventuur mini-game          : adventure
Verkrijg opgegeven power-up *       : addPowerUp <naam>
Ster op de laatste ronde          : lastlap
Alle checkpoints behalve laatste, aangeduid: lastcheckpoint
Vernitig alle wagens            : WasteAll
Vergroot schade naar opgegeven waarde   : damage_multiplier <nummer>
Alle wagens kunnen gekocht worden     : enablebuy
Schade opgegeven wagen           : breakCar <wagen naam>
Alle upgrades               : setCarAPO
Wagen totaal uit              : wasted
Wagen lijkt krom en verdraaid       : bendCar
Wagen verslagen              : almost_wasted
Onbekend                  : SetAnimation
Onbekend                  : Cheatcodes
Onbekend                  : splitCar
Onbekend                  : setlevel
Onbekend                  : renderPaths
Onbekend                  : vel
Onbekend                  : carsuspension
Onbekend                  : setCarSlipMutt
Onbekend                  : setCarEnginMutt
Onbekend                  : incCarCenterX
Onbekend                  : incCarCenterY
Onbekend                  : incCarCenterZ
Onbekend                  : endlevel
Onbekend                  : openlevels
Onbekend                  : endMission
Onbekend                  : setshitter
Onbekend                  : powerups
Onbekend                  : b_render_cars
Onbekend                  : b_path_followers
Onbekend                  : b_mission_update
Onbekend                  : b_drones
Onbekend                  : b_nuke
Onbekend                  : b_special_volumes
Onbekend                  : nextlevel
Onbekend                  : difficulty
Onbekend                  : revs
Onbekend                  : fonttest
Onbekend                  : sfxinfo
Onbekend                  : campos
Onbekend                  : debug
Onbekend                  : setCockpit
Onbekend                  : SetTestVal1
Onbekend                  : SetTestVal
Onbekend                  : SetTestVal3
Onbekend                  : rendernames
Onbekend                  : hardshadows
Onbekend                  : RenderLights
Onbekend                  : missioncheatah
Onbekend                  : net_debug
Onbekend                  : obj_detail
Onbekend                  : renderPedColData
Onbekend                  : b_particles
Onbekend                  : b_hud
Onbekend                  : b_radar
Onbekend                  : b_sound
Onbekend                  : b_physics
Onbekend                  : b_tex_anim
Onbekend                  : b_level_script
Onbekend                  : b_replay
Onbekend                  : b_task_manager
Onbekend                  : b_sky
Onbekend                  : b_track
Onbekend                  : b_anim_props
Onbekend                  : b_water
Onbekend                  : test_cars
Onbekend                  : b_clampdt
Onbekend                  : speedTest
Onbekend                  : reloadBridges
Onbekend                  : crash
Onbekend                  : fp_getnetinfo
Onbekend                  : skyfog
Onbekend                  : skyfogcolour
Onbekend                  : skyfogrange
Onbekend                  : trackfog
Onbekend                  : trackfogdist
Onbekend                  : trackfogoffset
Onbekend                  : trackfogcolour
Onbekend                  : foginfo
Onbekend                  : netLookAhead
Onbekend                  : chat
Onbekend                  : netSetLag
Onbekend                  : throttlemessages
Onbekend                  : throttlemsgcount
Onbekend                  : throttlebytecount
*. Om de namen van de power-ups te bekijken, zoek naar het "powerupstrings_internal.txt" bestand, in de "Assets" map.

Tijdslimiet uitzetten:
Opmerking: Deze procedure betrekt een game file bewerking; maak eerst een back-up van het bestand voordat verder gaat.
Gebruik een tekstverwerker en zoek naar het "options.txt" bestand dat in de "assets" map bevind.
Vinde de "USE_TIMER" intrede en verander de "1" naar "0".
Anders, maak de cheat mode mogelijk, voer dan addPowerUp Timer frozen! in als een code.

Goedkope wagens:
Opmerking: Deze procedure betrekt een game file bewerking; maak eerst een backup copy van het bestand voordat verder gaat.
Gebruik een tekstverwerker en edit het "Car_Descriptor" bestand voor een wagen in de car map.
Voer "1" in voor de kosten van alle wagens.

Text adventure mini-game kommandos:
Gebruik de volgende kommandos wanneer je het mini-game speelt nadat de adventure dode is geactiveerd.
Effect              bevel 
Beweeg opgegeven richting   : go <richting>
Aanval op opgegeven zombie   : kill <zombie naam>
Onderzoek opgegeven doel    : look <item of persoon naam>
Beschrijf omgeving en uitgangen: look
Meer gedetailleerd zicht    : look again
Inventaris lijst        : inventory
Verzamel opgegeven item    : get <item naam>
Quit mini-game         : quit

BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties