Cheats voor Cabela's Big Game Hunter 2006 SeasonPC  
Cheat mode:
Voer een van de volgende codes in bij het console venster.
Effect                         Code 
Zet world detail; 0 is maximuum detail        : Mod_ctbmul <floating point nr>
Open Opgegeven career mode missie          : Mod_givemission <nr>
Gratis items in rugzak                : Mod_autoequip
Zet nevel kleur in RGB formaat            : Mod_fogcolor <0-255 0-255 0255>
Geef opgegeven dier                 : Mod_spawnanimal <naam>
Speel beschrijving voor lopend level         : Mod_playvoice
Spring naar volgende missie             : Mod_endmission
Teleport naar toevallig dier             : Mod_gotoanimal
Verkrijg opgegeven hoeveelheid geld         : Mod_needmoney <nr>
Camera volg tovallig dier aan/uit          : Mod_animalcam <0 of 1>
Onbekend                       : Mod_botcam <nr>
Zet hoeveelheid moeheid; 0 is 100%          : Mod_settiredness <floating point nr>
Zet hoeveelheid honger; 0 is 100%          : Mod_sethunger <floating point nr>
Zet hoeveelheid dorst; 0 is 100%           : Mod_setthirst <floating point nr>
Onbekend                       : Mod_setsoundstealth <floating point nr>
Onbekend                       : Mod_setsmellstealth <floating point nr>
Onbekend                       : Mod_setvisualstealth <floating point nr>
Zet tijd in uren en minuten             : Mod_settime <0-23> <00-59>
Teleport naar opgegeven punt in level        : Mod_movetoent <naam>
Teleport naar opgegeven coordinaten         : Mod_movetopos <x y z>
Onbekend                       : Mod_movetospawn <name>
Teleport naar voertuig                : Mod_movetocar
Schiet wapen naar teleport bestemming, 
       dan code mogelijk maken        : Mod_teleporthere
Onbekend                       : Mod_playermodel <naam>
Onbekend                       : Mod_killanimal
Toon lopend map en coordinaten aan/uit        : Mod_bspandpos <0 of 1>
Onbekend                       : Mod_sspd <floating point nr>
Onbekend                       : Mod_tspd <floating point nr>
Onbekend                       : Mod_hspd <floating point nr>
5 is geen schade; 0 is hoofd schade; 1 is arm rechts; 
  2 is arm links; 3 is been rechts; 4 is been links : Mod_damagepart <0 tot 5>
Onbekend                       : Mod_stealthmode <nr>
Onbekend                       : Mod_showatr <nr>
Toon spelers juiste konditie en credits aan/uit   : Mod_showatrval <0 of 1>
Onbekend                       : Mod_tagcheck <0 of 1>
Win lopend tournament aan/uit            : Mod_endtournament <0 of 1>
Kogel beweging control aan/uit            : Mod_bulletguide <0 of 1>
Onbekend                       : Mod_fogend <nr>
Zet nevel hoeveelheid; 
negatieve nummers vermeerdere bevel         : Mod_fogstart <nr>
Dier beweging aan/uit                : Mod_animalfreeze <0 of 1>
Onbekend                       : Mod_jumpon <nr>
Onbekend                       : Mod_freecam <nr>
Third person view aan/uit              : Mod_force3rd <0 of 1>
Onbekend                       : Cheat_trophyhorns <nr nr nr nr>
Open alle items bij store              : Cheat_availableitems
Onbekend                       : Cheat_skilldone
Open alle quick hunt mode sub regio's 
wanneer code is gebruikt in career mode       : Cheat_finishcareerflag
Geef opgegeven item gratis              : Mod_buyitem <naam>
Laad opgegeven single player map           : Spmap <naam>
Dieren kunnen niet bewegen of aanvallen aan/uit   : Aidisableact <0 of 1>
Dieren kunnen niet aanvallen aan/uit         : Aidisablethink <0 of 1>
Toon versie                     : Appversion
Quit game                      : Exit
Toon meeste console commands             : Help

BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties