Cheats voor Blake Stone 3.0PC  
Bonus items:
Druk op 6+7 tijdens spel.

Dood alle mensen:
Druk op 7+8 tijdens spel.

Bonus items en dood alle mensen:
Druk op 6+8 tijdens spel.

Alle sleutels en volle gezondheid:
Druk op JAM en druk op [Enter] tijdens spel.

Radar mode:
Start het spel met het /radar commando.
Een overzicht zicht zal verschijnen
Speelbaarheid zal vertragen door deze code.

Toon Tic informatie:
Start het spel met het /tics commando.
De info zal in de plaats van de score komen.

Muziektest:
Start het spel met het /music commando.
Druk op [Backspace] en gebruik de cursortoetsen om de muziek te veranderen.

Cheat mode:
Start het spel met het /powerball commando.
Houd [linker Shift] vast en dan direkt [rechter Shift] vast op het JAM logo om de cheat mode te activeren.
Laat de toetsen los als het bericht "PC-13" verschijnt.
Een geluid laat weten dat je het goed hebt gedaan.
Houd [Backspace] vast en druk één van de volgende toetsen tijdens het spel in om de overeenkomende cheat te activeren.
Effect          toets
Boordkleur        B
Objectenteller      C
Win missie        E
Toon coördinaten     F
God mode         G
Verlies 1% gezondheid  H
Gratis items       I
Toon geheugengebruik   M
Stop naar DOS      Q
Slow motion       S
Voeg 0-8 extra VBLs toe V
Level select       W
Pause          P
Open alle verdiepen   U
Map verborgen items   O
Onzichtbaar       D
Map monsters       A
Verlaag luchtkleur    [Home]
Verhoog luchtkleur    [Pageup]
Verhoog grondkleur    [Pagedown]
Verlaag grondkleur    [End]
Verhoog schaduw     [Plus]
Verlaag schaduw     [Min]
Verhoog schaduw drop off [Linker Bracket (tussen haakjes)]
Verlaag schaduw drop off [Rechter Bracket (tussen haakjes)]
Volle map        [shift]+[tab]

Beoordelingnog niet  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties