Cheats voor Billy Bob Invasion to the Flying IslandPC  
Alle worlds (werelden):
Voer bij het hoofdmenu allworlds in.

Cheat mode:
Voer bij het hoofdmenu bugcheats in om cheat mode mogelijk te maken.
Voer dan tijdens het spelen een van de volgende codes in.
Vang de powe-up die valt om het corresponderende cheat effect te activeren.
Effect           Cheat
Alle vijanden vertragen  : slowbug
Super snelheid      : turbomode
Leven toevoegen      : addlife
Score toevoegen      : addscore
Brandstof toevoegen    : addfuel
Schild activeren     : shield
Level overspringen    : nextlevel
Verander view (zicht)   : retro
Thunderbolt (bliksemflits): flash
Roep naar Superhero    : call

Level paswoorden:
Science Lab 6   CTTK
Science Lab 11  BDJD
Science Lab 16  ESLE
Science Lab 21  SGMS
Empire Of Sand  FHUF
Empire Of Sand 11 FKVF
Empire Of Sand 16 JDBD
Empire Of Sand 21 FYAA
Ashland 6     TQTD
Ashland 11    FLJD
Ashland 16    UFFH
Ashland 21    BYTV
Sky Haven 6    TVBY
Sky Haven 11   LHRQ
Sky Haven 16   NYES
Sky Haven 21   THCT

Deze cheats zijn vertaald en bewerkt door: Menneke Cheats


Beoordelingnog niet  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties