Cheats voor Beast & BumpkinsPC  
Cheat mode:
Typ eerst KNEELBEFOREME in, en dan de volgende codes:
G     : geeft je veel goud.
C     : verdubbel laatst gemaakte opject.
CTRL+F6  : laat de hele map zien.
0103   : geeft je werkers in plaats van kinderen.
0103-GAIN : meerkinderen.
O110   : koe.
F1    : onbekend.
Level keuze:
Typ eerst KNEELBEFOREME om de cheat mode mogelijk te maken, drak dan op [F11] om naar script mode te gaan.
Typ LOADMISSION in, druk op [Enter], typ dan een level nummer in van 1 tot 30.
Druk nogmaals op [F11] om de cheat mode te verlaten.

BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties