Cheats voor Ball AttackPC  
Cheat mode:
Druk tijdens het spelen op één van de volgende toetsen.
Opmerking: Je moet de code tijdens ieder level opnieuw invoeren om het in dat leven beschikbaar te hebben.
Effect        Toets
Grote bal   : F3
Grote paddle: F4

Beoordelingnog niet  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties