Cheats voor BaldiesPC  
Geheime levels:
Begin het spel op level 4 of hoger en de speelsnelheid op het traagste.
Drop een schaap in het water.
Drop 10 dolfijnen in je onderzoeklab, en speel het level uit.
Geheime levels zullen level 1 en 2 overnemen.

Hoe een level snel uit te spelen:
Als het spel start heb je meestal 10 tot 20 baldies die doelloos rondlopen.
Hier komt hoe je ze snel kunt omzetten in een winnende kracht.

Build a stage 2 house:
1. Verander al je Baldies in bouwers (blauw baldie icoon).
2. Vind een grote open plek en plant een vlag.
Maak zeker dat er veel plaats is en geen bomen, stenen en andere dingen die de groei van je huizen kunnen tegenhouden.
3. Nadat de Baldies een stga1 huis hebbne gebouwd steek je 10 bouwers in dat huis.
Ga in dat huis en verzeker je ervan dat ze een rood huis bouwen.
4. Wacht tot het huis groeit tot een stage2 huis.

Kweek Baldies, vergroot het huis:
1. Steek elke Baldie buiten het huis in het huis.
2. Ga in het huis en steek alle bouwbaldies (2 niet, blauw) in de kweekkamer (rood).
3. Na een tijdje zullen er extra Baldies uit het huis worden geduwd.
Wacht tot er 10 zijn uitgeduwd.
4. Ga in het huis en verander al de Baldies weer in bouwers.
5. Wacht tot het huis groeit naar stage3.
6. Steek alle Baldies buitenshuis weer in het huis en verander ze weer allemaal (4 niet) in kwekers.
Dit zal de kweekgraad van het huis maximaliseren.

Engelvleugels en de schop:
1. Wacht tot 20 Baldies uit het huis zijn geduwd.
2. Verander alle Baldies buitenshuis in bouwers.
3. Bouw 3 stage1 huizen, plaats 1 bouwer in elk huis.
Maak zeker dat je plaats genoeg hebt rond de huizen om ze later uit te breiden.
Blijf de Baldies die uit het stage3 huis worden geduwd in bouwers veranderen.
4. Eens je alle stage1 huizen hebt gebouwd verander je alle Baldies in werkers (rood).
Eens de rode energiebar is gevuld tot 1/3 zullen de engelvleugels en de schop verschijnen.
Gebruik de schop om je land uit te breiden rond je huizen om ze te kunnen uitbreiden.

Bouw je stad:
1. Vul alle stage1 huizen met Baldies.
Maak dat er overal 1 bouwbaldie is en de rest kwekers.
2. Doe de huizen 1 voor 1 groeien.
Verzeker je ervan dat je alle Baldies in het huis omzet naar bouwers terwijl je het huis doet groeien.
Als het huis uitbreid steek er Baldies bij om het huis vol te houden.
Je kan de engelvleugels gebruiken om de Baldies in het huis te laten vliegen.
3. Breid het eerste huis uit naar een stage3 barrak (bruin), hetvolgende naar een stage2 onderzoeklab (wit), en het laatste naar een stage5 huis (rood) met een helipad (als het mogelijk is).
4. Als elk huis af is zet extra bouwers in het huis om verder te kweken en de groeigraad op het maximum te houden.

Wapens om te vechten:
1. Ga in barrakken en verander alle kwekers in soldaten.
Ze zullen beginnen granaten en kogels te produceren.
2. Als de vijand te dicht komt tegen de kant van jou stad verander je jou Baldies in soldaten
3. Verander andere extra Baldies buitenshuis in onderzoekers (wit).
4. Ga in het onderzoeklab en verander alle kwekers in onderzoekers.
5. Zo snel als mogelijk hebben de onderzoekers een stage3 mijn ontwikkeld.

Val aan!
Je kan aanvallen door gebouwen gevangen te nemen of gebouwen te vernietigen.
Er zijn 2 manieren om vijandgebouwen te vernietigen.

Om een gebouw met mijnen te vernietigen doe je dit:
1. Drop stage3 landmijnen naast de vijandelijke gebouwen.
Plaats ze naast 2 gebouwen of meer als het mogelijk is.
2. Doe de mijnen ontploffen door er een dier of Baldie op te smijten.
Elke mijn kan tot 20 Harries vermoorden in elk huis.
Als de Harries allemaal dood zijn zal het huis ook vernietigd worden.

Je soldaat het huis laten vernietigen:
1. Drop een steen voor de vijand zijn huis.
Dit houd de Harries binnen, en jou Baldies buiten.
2. Plaats je schild icoon op het huis.
3. Verander alle Baldies buitenshuis in soldaten.
4. Gebruik de engelvleugels om je Baldies naar het huis te laten vliegen.
Ze zullen granaten gebruiken om het huis op te blazen.

Om de huizen over te nemen doe je dit:
1. Verander alle Baldies buitenshuis in soldaten.
2. Gebruik de engelvleugels om je Baldies op het huis te laten landen.
Ze zullen naar binnen gaan en de Harries naar buiten sleuren.
3. Eens alle Harries uit het huis zijn is het huis overgenomen.
Ga binnen en verander genoeg Baldies in bouwers om het huis bewaakt te houden.
Verander iedere extra Baldie in het huis in kweker, soldaat of onderzoeker afhankelijk van welk type huis het is.

Als je de Harries aanvalt moet je het onderzoekslab ook in de gaten houden en de onderzoekers meer laten uitvinden.
Drop dieren in het onderzoekslab om meer uitvindingen uit te vinden.
Eens je alle vijandelijke gebouwen hebt vernietigd of overgenomen verander je alle Baldies in soldaten.
Beweeg je schild bij de Harries die nog rondlopen om jou soldaten hen aan te vallen.
Eens alle Harries dood zijn ga je verder naar een hoger level.

Andere Hints en Trucks.
Stinkdieren en ontplofvelden:
De stinkdier en ontplofveld-uitvindingen kunnen gebruikt worden om snel Harries te vermoorden in eenhuis.
Plaats 1 of meerdere ontplofvelden voor een vijands huis, drop dan een stinkdier op het huis.
De Harries zullen naar buiten rennen en ontploffen.

Regen en Elektro:
Als je de Elektro-uitvinding plaats start je een regenstorm.
Als het regent wanneer de Elktro is geactiveerd zal je veel meer Harries vermoorden.

De helikopter:
De helikopter zal elke vliegende Harrie of Baldie mixen.
Gebruik hem om vijandelijke onderzoekers tegen te houden die hun uitvindingen droppen.
Als je genoeg soldaten hebt in je barakken dan kan je ook bommen droppen op de vijand.
De CPU probeert zeeeer weinig de helikopter te vernietigen dus is het een goed wapen.

Uitvindingen houden na een level:
Elke uitvinding die je hebt opgebouwd tot stage3 zal behouden worden voor het volgende level.
Ze zullen wel weer op stage1 staan als je het level daarop start.

Geheime warps:
Op sommige levels zullen grote rotsen staan die geheime warps bevatten die je toelaten om sommige levels over te slaan.
Om de warp bloot te leggen moet je de rots opblazen met een stage3 landmijn.
Elke Baldie die je erin dropt of erin loopt zal toegevoegd worden aan je volgende level.

Piranha:
Om een piranha te verkrijgen moet je een stinkdier in het water droppen.
Maak zeker dat je 1 piranha in je onderzoekslab dropt en gooi de rest bij de Harries om ze te vermoorden.
Zet de spelsnelheid op het traagste om dit gemakkelijker te maken.
Een piranha is vooral gemakkelijk in het begin als er nog niet veel Harries zijn.

Houd de vijand tegen zich uit te breiden:
Als de Harries te vlug uitbreiden kan je het land rond hun huizen wegscheppen om ze af te remmen.
(in latere levels zal de vijand dat doen bij jou.)
Je kan ook een mijnenveld of ontplofveld juist boven het huis plaatsen, het zal lang duren eer de vijand dat weg heeft gewerkt.

BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties