Cheats voor Avencast: Rise of the MagePC  
Cheat mode:
Druk tijdens het spelen op ; om het console venster de openen.
Voer dan een van de volgende codes in.
Effect              Code
Toevoegen Advancement Points  : cheat("advance",<nummer>)
Toevoegen Blood Magic     : cheat ("strength",<nummer>)
Toevoegen Experience      : cheat("experience",<nummer>)
Toevoegen Soul Magic      : cheat ("spell",<nummer>)
Verander bewegings snelheid  : SetMoveSpd(mc_ID,<nummer>)
Verberg map          : CoverMap()
Export hero          : ExportHero("<naam>")
Volledige health (herleef dood): cheat("health")
Volledige Mana         : cheat("mana")
Geeft Guilders         : AddGold(mc_ID,<nummer>)
God Mode            : SetImmortal(mc_ID,<0 of 1>)
Import hero          : ImportHero("<naam>")
Volledige map         : UncoverMap()

Deze cheats zijn vertaald en bewerkt door: Menneke Cheats


Beoordelingnog niet  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties