Cheats voor Age of Wonders: Shadow MagicPC  
Cheat mode:
Druk tijdens het spelen op [Ctrl]+[Shift]+S.
Een geluid bevestig of de code juist is.
Voer een van de volgende codes in.
Effect                Code
1000 goud             : gold
1000 mana             : mana
Gratis spells           : spells
Alle spells onderzocht       : research
Lopend level voltooid       : win
Lopend level verloren       : lose
Vrij bewegen            : freemove
Bekijk alle steden in lopende map : towns
Totale map onderzocht       : explore
Mistlaag aan/uit          : fog
Gelijk productie aan/uit      : instantprod
Alle research aan/uit       : instantres
Je spelers Al aan/uit       : ai
Bespeur vijandelijke steden aan/uit: cityspy
Upgrade hero            : upgradehero
Summon hero spell (1)       : emergehero
(1) Als een hero beschikbaar is, hij/zij zal verschijnen in de hex boven de Main Wizard.

BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling  
Hebben deze cheats je geholpen?     

Advertentie

Disclaimer

Advertenties